עין ג'ילבון ובריכת הקצינים

עין ג'ילבון ובריכת הקצינים

ליד גשר הפקק – מזרחה יש דרך עפר המובילה ועולה ל"עין ג'ילבון" והלאה ממנו בריכת הקצינים, בירכת שלפי אגדות המקום שימשה לקצינים הסורים בלבד, לפני ששת הימים. יש שם טחנת קמח שרידיה נמצאים מתחת לבריכה. מי הבריכה יורדים למטה בצינור אל שדות שבעמק החולה.