חרדלים בגליל העליון

החרדלים עוד מעט יפזרו את האבקנים שלהם ברחבי הגליל ויעלמו
אבל בינתיים הם פרוסים במרבדים מרהיבים כמעט בכל פינה כאן ברחבי הגליל העליון

ביקרה וצילמה - טלי נבו